God användning av bälte i Blekinge

I Blekinge län använder 96 procent av förare bilbältet. Det är samma siffra som riksgenomsnittet i Sverige. Men trots att så många använder bälte så är ungefär var tredje omkommen personbilsförare obältad. Det motsvarar cirka 20 – 30 omkomna årligen. NTF:s årliga bältesmätningar i tätort med totalt över 350 000 observationer, visar på stora regionala skillnader i bältesanvändning och nationellt att användningen är tio procentenheter lägre i hantverksbilar.

NTF:s årliga bältesmätningar som genomförs i landets samtliga 290 kommuner och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på cirka 96 procent. Kvinnor använder bälte i högre utsträckning än män. 98 procent av de kvinnliga förarna använder bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna. Sedan 2013, då mätningarna startade i alla kommuner, har den totala bältesanvändningen ökat med 2,7 procentenheter, från 93,1 procent.

I likhet med tidigare år visar bältesmätningarna att det finns stora regionala skillnader. Bältesanvändningen i Kalmar följer riksgenomsnittet i Sverige och hamnar på en 96 procentig användning. Det är bara storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Jönköping samt Hallands län som är bättre. Norrbottens län har lägst allmän bältesanvändning.

- Det är glädjande att trenden håller i sig i Blekinge län, säger Daniel Kvarnström, verksamhetschef för NTF i Jönköpings län. NTF i Jönköpings län har ett verksamhetsansvar för Blekinge län.

I mätningen av bältesanvändning 2021 har mindre hantverksbilar för första gången särredovisats. Av samtliga 353 010 observerade förare och passagerare har 43 417 personer, 12 procent, färdats i mindre hantverksbilar. Av dessa använde 87 procent bälte.

-För att hitta så låg allmän bältesanvändning som i hantverksbilar får vi gå tillbaka till 1990-talet. När man släpar 30 år efter den allmänna utvecklingen så borde det vara en indikation på att arbetsgivarna inte gör tillräckligt. Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Ett trepunktsbälte halverar risken att skadas svårt vid en kollision. Ökad trafiksäkerhet för de som kör i tjänsten är något som alla arbetsgivare borde prioritera. Jag har svårt att se att det finns så många andra områden där ett systematiskt säkerhetsarbete skulle kunna ha större effekt, säger Daniel Kvarnström.


2021-11-25