Skolskjutshållplatser

NTF genomför riskanalyser för skolskjutshållplatser, på- och avstigningsplatser.

En stor grupp elever har skolskjuts som upphandlats enbart i syfte att transportera eleverna till och från skolan. För dessa transporter upprättas så kallade skolskjutshållplatser. Till skillnad från linjetrafikens hållplatser är skolskjutshållplatserna ofta av temporär karaktär, vilket ibland medför att de inte har samma säkerhet som linjetrafikens. Säkerheten vid på- och avstigning samt elevernas vistelse vid hållplatsen bör alltid riskbedömas.

Att genomföra riskanalyser av på- och avstigningsplatser är en viktig del i eleverna säkerhet. Säkra och trygga på- och avstigningsplatser samt säkerheten för elevernas uppehåll vid hållplatsen kan vanligtvis skapas genom enkla och kostnadseffektiva 
lösningar.

Skolskjutshållplatser.pdf

Mer information
NTF har god kännedom om de lokala förhållandena, vilket medför vi ofta känner till geografin och har lätt att lokalisera relevanta mät-/observationsplatser. 

Om du vill veta mer och är intresserad av att på ett effektivt sätt öka elevernas säkerhet vid skolskjutsar vill vi att du kontaktar ditt NTF-förbund. 

Kontaktuppgifter för just ditt län hittar du här: Kontakt