Trots fler bältespåminnare ökar inte användningen

Trots fler bältespåminnare ökar inte användningen

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet har stor tilltro till teknikutvecklingen. Tanken är att säkrare bilar och intelligenta påminnande system ska vara högst bidragande till en ökad trafiksäkerhet totalt, men trots att andelen bilar med bältespåminnare årligen ökar på grund av att nya bilar ersätter äldre så ökar inte bältesanvändningen enligt NTF:s årliga bältemätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer.

Bältesanvändningen i tätort ligger kvar på 94 procent samtidigt som andelen nya bilar med bältespåminnare fortsätter att öka. Den andel av trafikarbetet som utförs med bilar med bältespåminnare var 79 procent år 2015 och 73 procent år 2014. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent. Källa: Trafikverkets Resultatrapport 2016.

- Vi kan konstatera att den tidigare så gynnsamma utvecklingen beträffande bältesanvändningen har stagnerat. Om det beror på att vi nu nått full effekt av bältespåminnarna i fordonsflottan eller om det beror på andra faktorer är svårt att bedöma, säger Eleonor Franklin vid NTF i Jönköpings län.

Blekinge län
För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning 2016 som bygger på observationer från länets samtliga kommuner, visar att ingen av de 5 kommunerna i Blekinge uppfyller det kravet. Den totala bältesanvändningen ligger på 92 procent i länet.

Nationellt
För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade 2020 borde den ligga på 97 - 98 procent idag. Enligt NTF:s bältesundersökning 2016 som bygger på observationer från landets samtliga kommuner är det bara i Halland, Jönköpings län och Stockholms län som man uppfyller det kravet. De flesta län ligger runt 95 procents användning men i Kalmar län och Norrbotten saknar fortfarande var tionde eller mer bälte.

- Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet. På vissa håll saknar mer än var tionde bälte och går man ner på kommunal nivå är användningen på sina håll ännu sämre. Om inte polisen kan öka sin övervakning i de kommuner där bältesanvändningen är som lägst skulle vi behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser mot förare de närmsta åren, säger Eleonor Franklin.

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent.

Eleonor Franklin, projektledare vid NTF Jönköpings län 036-16 25 67

Checklista för god bältesanvändning
•Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

•Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

•Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

•Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


2016-11-15